1:8 Offroad (Fuel & Elektro)


OMK har én offroadbane med leiredekke. Dette er den opprinnelige standarden innen offroadkjøring, og det underlaget som brukes i 1:8 buggy løp. I internasjonal sammenheng brukes også leiredekke i 1:10 buggy løp.

Mange er av den oppfatning at en offroadbil skal sprute småstein og være skitten etter bruk. Kjenner du deg igjen i dette, så er dette plassen for deg!

Banen er bygget med 1:8 skala buggy i tankene. Bredde på banen og størrelsen på hopp er dermed tilpasset i 1:8 buggy. Mindre biler tillates, men kan få utfordringer med de store hoppene og dumpene. Større biler tillates ikke, siden disse sliter vesentlig mer på banen.

Leiredekke krever en del vedlikehold. Av den grunn har man valgt å begrense kjøringen til bestemte dager. Tillatte kjøredager settes fortløpende av baneansvarlig, noen faste og noen spontane i forhold til vær og føre. Banen skal ikke benyttes under og rett etter regn, siden slitasjen da er mye større når banen er våt. Kjøredager annonseres via Facebook gruppen.

Husk at forbrenningsmotorer må slås av etter klokken 21:00, av hensyn til støyen!

Banen finner du opp bakken til venstre, etter asfaltbanen. Her finnes romslige mekkebord med strøm, lys og tak. Høyt kjøretårn med god utsikt over banen, og skygge fra sola. På løpsdager har vi åpen kiosk her. Banen er utstyrt med telleanlegg, slik at du kan følge med på rundetidene dine mens du kjører.

Alt vedlikehold av banen utføres på dugnad. Det er derfor avgjørende at alle brukere bidrar.