Lisenser for Radiostyrt Motorsport

For lisenser i Radiostyrt Motorsport er det en litt annen lisensordning. Kun barnelisensen inneholder en forsikring, derfor er det en rimeligere pris for radiostyrtlisensene. Det er ingen krav til lisenskurs og legeundersøkelse for lisensene, og det derfor ikke krav underskrift fra kurslærer , klubb og lege på søknadsskjemaet.

I likehet med de ordinære lisensene utstedes også lisensene i radiostyrt motorsport per e-post og skal betales med medfølgende faktura. Forbundskontoret utsteder disse lisensene når alle signaturer og andre opplysninger er korrekt, samt at vedkommende er registrert i klubbens medlemsregister (RMS).

Det må påregnes en behandlingstid på to uker fra søknaden er ankommet forbundskontoret i korrekt utfylt stand.

Lisenser i Radiostyrt Motorsport kan ikke brukes på tvers av grener slik de andre ordinære lisensen kan.

Er det ønskelig med en lisens i både Radiostyrt Motorsport og for eksempel ATV Cross må det løses to lisenser, mot en hvis man ønsket lisens i ATV Cross og Motocross.

Klubbløp og uoffisielle løp krever ingen lisens!

Løp organisert i regi av NMF krever imidlertid at deltakerne har førerlisens, i tillegg til gyldig medlemskap i en klubb. Dette gjelder altså løp i Norges-cupen (NC) og Norges-mesterskap (NM). For NC har man valget mellom engangslisens (FUN-lisens) eller helårslisens. Kun helårs-lisens gir poeng i NC. For NM kreves helårslisens. Denne lisensen er også gyldig for Nordisk mesterskap. For EM kreves EFRA-lisens.